47506419-wallpapers-colors
47506419-wallpapers-colors
previous arrow
next arrow

مستربچ های افزودنی

خط محصول گسترده و جامع مستربچ‌ های افزودنی کربی پلیمر، فرصت‌ های منحصر به فرد و بی سابقه ای برای تولید کنندگان به وجود آورده تا بتوانند ویژگی‌ های پلیمری، فیزیکی، مکانیکی، و شیمیایی را بهبود بخشیده و ضمن بهینه سازی هزینه‌ ها، کاربرد و کیفیت ‎ نهایی محصول را نیز ارتقا دهند. علاوه بر این، شرکت کربی پلیمر قادر است مستربچ‌ های ترکیبی را از آمیزه‌ ای از رنگ‌ ها تولید کرده و افزودنی‌ های مطلوب مشتری را برای کاربردهای خاص و طبق سفارش مشتری تأمین کند.