image
به شرکت ما خوش آمدید

ما اهمیت نوآوری و حرفه ای بودن را میفهمیم

از زمان راه اندازی ما در سال 1388، چشم انداز و تمرکز ما بر این بوده است که پروژه های با ارزش را با تأکید بر ارائه شده برای مشتریان خود ارائه دهیم
در مورد ارتباطات و توجه به جزئیات.

ما این شرکت را با یک تمرکز شروع کردیم: برای ساخت شرکتی که بتواند ضمن کار با انعطاف پذیری و تمرکز مشتری از یک تجارت کوچک و خانوادگی ، با شرکت های بزرگ ساختمانی رقابت کند. ما آن را ارزش های تجاری کوچک با رویکرد تجاری بزرگ می نامیم.

امروز ، 75 درصد از مشاغل ما از طریق گروه اصلی مشتری های میراث حاصل می شود: وعده ای مبنی بر تعهد ما برای ایجاد روابط کاری قوی و بلند مدت.

مهارت و تجربه ما

تخصص, نظم و انضباط و دقت

ما نماینده مالک ، پیمانکار عمومی و مدیریت ساخت و ساز این شرکت با نمونه کارها از پروژه ها در سراسر ایران تا 15 میلیون تومان ارزش دارد.

معماری

80%

ساختمان

70%

ساخت و ساز

90%

ما بهترین بودجه خانه ها و ساختارها را در بودجه و بازه زمانی مشتری خود ایجاد می کنیم بدون آنکه کیفیت و کار کاری را قربانی کنیم. ما با شما در مورد همه ایده های انرژی سبز شما کار می کنیم. ما شما را در مورد جدیدترین سبزترین شیوه ها و مصالح ساختمانی به روز می کنیم.

شرکت ما

ما با جدیدترین برنامه ها و فناوری های ساخت و ساز در جریان هستیم

مدیریت
ساخت و ساز

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

صاحب
نمایندگی

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

پیمانکار
عمومی

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

آزمایشات

آنچه مشتریان درباره ی ما می گویند

ببینید که مشتریان درمورد انواع خدمات چه می گویند
که ما پروژه های آنها را تهیه کردیم

English