لوازم خانگی...

لوازم خانگی موجب راحت‌ تر شدن زندگی ما شده‌ اند. شما در خانه‌ ی خود لوازم خانگی متعددی دارید که کاربردهای متنوعی دارند. این محصولات می‌ بایست ضمن ایجاد راحتی و طراحی زیبا، بی ضرر باشند. شرکت کربی پلیمر نیاز فزاینده به لوازم خانگی کوچک و بزرگ را درک کرده است. مستربچ‌ های ما به تأمین کنندگان کمک می‌ کنند طراحی‌ های نوآورانه‌ ای برای ارتقای عملکرد محصولات خود ارائه کرده و آن‌ها را در عمل پیاده کنند.

  • مستربچ های سفید کربی سری ®CORWHITE
  • مستربچ های مشکی کربی سری ®CORBLACK
  • مستربچ های رنگی کربی سری ®CORCO
  • کامپاندهای مهندسی کربی سری ®POWER
  • مستربچ های افزودنی کربی سری ®CA

شامل:

  • مستربچ تاخیر انداز شعله
  • مستربچ شفاف کننده
  • مستربچ آنتی اکسیدان
  • مستربچ آنتی استاتیک
English