بله، مستربچ سفید و مشکی در صنایع مختلفی ازجمله خودروسازی، بسته‌بندی، الکترونیک و صنایع پلاستیکی استفاده می‌شود.