image

در سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برای واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند و گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات(عدس ،نخود لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر تولید داخل به یک درصد تقلیل می یابد.