کربی پلیمر

هفدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست ۲۶ تا ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ برگزار شد که در این نمایشگاه کربی پلیمر همانند همیشه حضور پرنگی را داشت.

 

هیئت مدیره محترم شرکت نیز دز زمان برگزاری نمایشگاه در غرفه حضور داشتند که موجب دلگرمی تمامی نمایندگان و عوامل فروش بود

در طی نمایشگاه، نمایندگان همزمان با معرفی محصولات به بازدید کنندگان با مشتری های قدیمی خود بازدید داشتند.