💠 از منظر نشریه اکونومیست اقتصاد جهان در سال۲۰۲۴ همچنان شکننده خواهد بود و اگرچه تورم کاهش خواهد یافت، اما همچنان در سطح بالایی باقی می‌ماند.

💠 بانک‌های مرکزی بزرگ احتمالا نرخ بهره را بیشتر افزایش نخواهند داد و هرگونه افزایش مجدد تورم ناشی را موقتی تلقی خواهند کرد.

💠 با این‌حال، آن‌ها از اعلام پیروزی زودهنگام بر تورم می‌ترسند. بنابراین تمایلی به کاهش نرخ‌های بهره ندارند.

💠 همچنین نرخ‌های بالای بهره ممکن است اقتصاد منطقه یورو را که درحال حاضر متزلزل است، به سمت رکود سوق دهد و ترس از تورم می‌تواند سیاستگذاران این منطقه از کاهش نرخ بهره باز دارد.

منبع : IMBPANews