حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران، با اشاره به منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور در 7 ماهه امسال، این اتفاق را ناشی از سیاست‌گذاری ارزی دانست که احتمالا تا پایان سال بیشتر هم خواهد شد.

منبع : IMBPANews